Vad gör vi

4U4US erbjuder nischade specialistkonsulter med lång erfarenhet inom IT och Management i Göteborg och såklart på distans i hela landet. Med hjälp av partners utökar vi vårt utbud ytterligare. Som Microsoft Cloud Partner levererar vi Office 365-relaterade molntjänster och hjälper till vid migrering, anpassning, utveckling och utbildning.

Utbildning

Våra konsulter och Partners har mångåriga erfarenhet och praktiserar ämnet de utbildar i till vardags. Utbildningsformen och plats bestäms av behovet. Vi kan coacha individer, utbilda i klassrum eller hålla seminiarier.

Några exempel
- Microsoft 365 för administratör
- Samarbete och projektledning i Teams
- SharePoint för redaktörer
- Hela Office

Underleverantör

Vi agerar idag som underleverantörer för flera företag för att säkra interna och externa leveranser. Det kan handla om att fylla en temporär roll eller bara öka resurspoolen.
Några exempel
- IT-support (1st, 2nd eller 3rd Line)
- Drift- och underhåll
- Administration

Rådgivning

Att göra val kräver kunskap som du kanske inte har. Vi hjälper idag it- och supportavdelningar att ta beslut och lösa problem.

Några exempel
- Inköp av hårdvara
- Distanslösningar
- Licenser

Utveckling

Microsoft omfattas av många funktioner som hjälper dig att skapa en digital plattform för information och samarbete. Med anpassningar och automatisering kan vissa moment förenklas avsevärt.

Några exempel
- Intranät
- Dokumentportal
- Miljö- och kvalitetsledningssytem