Skip to main content

Vad gör vi

4U4US erbjuder nischade specialistkonsulter med lång erfarenhet inom IT och Management i Göteborg och såklart på distans i hela landet. Med hjälp av partners utökar vi vårt utbud ytterligare. Som Microsoft Cloud Partner levererar vi Microsoft 365-relaterade jänster och hjälper till vid migrering, anpassning, optimering och utbildning.

Utbildningar – i klassrum, online och hybrid

Vi delar såklart med oss av vår kunskap. Utbildningsform och plats bestäms av kund eller utbildningsleverantörer. Vi kan coacha enskilt eller utbilda i grupp. Utbildningen kan ske online, i traditionellt klassrum eller hybrid... d.v.s. kombinationen av båda.
Några exempel
- Microsoft 365 för administratör
- Samarbete och projektledning i Teams
- SharePoint för redaktörer
- Hela Office-paketet

Underleverantör & Intern resurs

Vi är idag underleverantörer för flera företag för att säkra interna och externa leveranser. Det kan handla om att fylla en temporär roll eller bara öka resurspoolen.
Några exempel
- IT-support (1st, 2nd eller 3rd Line)
- Drift- och underhåll
- Administration

Rådgivning

Att göra val kräver kunskap som du kanske inte har. Vi kan vara bollplank och/eller hjälpa dig att beställa rätt tjänst eller utbildning.
Några exempel
- Inköp av hårdvara
- Distanslösningar
- GDPR
- Dataskyddsombud
- Licenser

Optimering och automation

Microsoft 365 omfattas av många funktioner som hjälper dig att skapa en digital plattform för information och samarbete. Med anpassningar och automatisering kan många moment förenklas avsevärt.
Några exempel
- Intranät
- Dokumentportaler
- Miljö- och kvalitetsledningssytem